Новини

МОН ШУКАЄ АВТОРІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ.

12 Квітня, 2021
Інститут модернізації змісту освіти розмістив на своєму сайті лист Міністерства освіти і науки України від 24.03.2021 № 4.5/637-21 потенційним авторам/укладачам модельних навчальних програм для базової середньої освіти

До таких програм, відповідно до додатку 5 до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої середньої освіти, відносяться і програми з курсів морального спрямування.

Згідно із листом Міністерства, для початку розгляду питання щодо надання проектам модельних навчальних програм грифа авторам/укладачам або юридичним особам, які представлятимуть авторів/укладачів, необхідно до 30 квітня 2021 року подати до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) такий комплект документів:

– лист-клопотання, в якому зазначаються: назва проекту модельної навчальної програми, автор(и)/укладач(i) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), контактний телефон та електронна пошта заявника;

– два примірники рукопису проекту модельної навчальної програми українською мовою (з мов національних меншин i літератур та іноземних мов — українською та цими мовами) на паперовому носії та її електронна версія у форматі pdf на оптичному диску aбo флеш-пам’яті;

– інші документи за бажанням заявника.

Проект модельної навчальної програми має бути виконаним комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату A4, кеглем не менше ніж 14 пунктів, через одинарний інтервал.

Також Міністерство освіти і науки України у додатку до вказаного листа надало методичні рекомендації для розроблення модельних навчальних програм (https://imzo.gov.ua/2021/03/25/lyst-imzo-vid-24-03-2021-22-1-10-719-potentsiynym-avtoram-ukladacham-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-bazovoi-seredn-oi-osvity/)

Крім того, Інститут модернізації змісту освіти своїм листом від 24.03.2021 № 22.1/10-719 (https://imzo.gov.ua/2021/03/25/lyst-imzo-vid-24-03-2021-22-1-10-719-potentsiynym-avtoram-ukladacham-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-bazovoi-seredn-oi-osvity/), враховуючи вищевказаний лист МОН від 24.03.2021 № 4.5/637-21, пропонує потенційним авторам/укладачам модельних навчальних програм проведення навчальних вебінарів задля надання методичної допомоги.

 

З метою налагодження комунікації потенційним авторам/укладачам модельних навчальних програм пропонується заповнити анкету за посиланням: https://bit.ly/2QwGbV3

Джерело: МОН шукає авторів для розробки програм морального спрямування (sobor.com.ua)