Новини

ДУШПАСТИРСТВО ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ ЯК ПОЛЕ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ Часть 2

17 Березня, 2020

ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ

сказати також про престижність педагогічних навчальних закладів. На жаль, серед абітурієнтів вступ до педагогічного ВУЗу вважається чи не найлегшим.

Тому що конкурсу на педагогічні спеціальності зазвичай немає. Також немає і спеціального дослідження на психологічну придатність абітурієнта до професії педагога.

Bакансій у навчальних закладах значно менше ніж випускників, які отримали освіту викладача, тому важко знайти роботу за спеціальністю. Доступною є робота у сільській місцевості, але вона не є привабливою для молодих спеціалістів. Більша половина педагогів оцінює рівень свого матеріального забезпечення як нижчий ніж середній.

Всі вищеперераховані факти вплинули на те, що педагогічна праця в Україні має низький рівень популярності.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ

Промовистим є дослідження цінностей сучасного вчителя. Найбільш важливими правами для вчителів є передовсім право на життя (97%), а також інші «негативні» права – свобода та особиста недоторканість (75%), свобода думки, совісті й релігії (69%), заборона рабства й торгівлі людьми (64%), справедливий суд – (63%) [9;45]. Також високо цінуються певні соціально-економічні права, зокрема право на освіту (71%), право на працю та право на справедливі та сприятливі умови праці (57%), право на соціальне забезпечення (50%).

Понад 3/5 виступають за інклюзивну освіту – навчання дітей з інвалідністю разом з іншими дітьми. Однак вагома частина – (близько чверті) переконані, що кращим варіантом буде навчання дітей з інвалідністю у спеціально адаптованих для них умовах.

Більшість не підтримують запровадження обов’язкового викладання християнської етики в середній школі як обов’язкового предмету із оцінюванням рівня знань учнів. Тим не менш, у разі бажання батьків, цей предмет можна вводити на факультативній основі та без оцінок (близько половини опитаних).

о. Михайло Воцял SDB (2018)

Продовження через тиждень …

фото https://shkolasvv.com.ua/