Події

Перший всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування з питань «стану, проблем і перспектив духовно-морального виховання дітей та молоді в Україні»

02 Липня, 2017

23-25 червня 2017 року в Національному університеті «Острозька академія» відбувся Перший всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування з питань «стану, проблем і перспектив духовно-морального виховання дітей та молоді в Україні». На з’їзді були присутні педагоги, представники влади та різних християнських конфесій.

Римо-католицька церква в особі свого делегата теж приймала участь. Після загальної молитви у студентсько-викладацькому храмі, присвяченої відкриттю заходу, а також привітання учасників було проведено пленарні та секційні засідання, на яких учасники з’їзду виступали зі своїми промовами та презентаціями щодо покращення викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні. Особливої уваги заслуговує виступ Василя Жуковського, доктора педагогічних наук та професора НаУ ОА на тему Актуальні проблеми духовно-морального виховання дітей та молоді України в контексті вітчизняних та міжнародних трансформацій. У своєму виступі він звернув увагу на те, що Україна сьогодні ще має шанс зберегти християнські цінності, але за умови, що в межах держави буде єдність влада-конфесія-родина. Більшість виступаючих акцентувала увагу на викладанні християнської етики в школах, університетах; на різниці між християнською етикою і християнською педагогікою; на необхідності христоцентризму в предметі Християнська етика.

Під час однієї з секцій на тему Духовно-моральне виховання у вищих навчальних закладах України один з виступаючих вийшов з пропозицією звернутися до влади, щоби була створена низка спеціальних викладачів, а Християнська етика стала курсовим предметом. Між іншим, Ольга Сергіївна Гузик, вчитель християнської етики та практичний психолог у Авторській школі М. П. Гузика, виступаючи на тему Підготовка студентської молоді до сімейного життя на духовно-моральних засадах, запропонувала щоби до програми предмету Християнська етика вкласти тему приготування до подружнього життя. Це мало би формувати прагнення в молоді створити щось більше, аніж «кумпельський зв’язок». Голова цієї ж секції, Огірко Олег Васильович, доктор філософії та кандидат фізико-математичних наук сказав, що «християнської етики не можна навчити без особи Ісуса Христа». Без Христа не можна повною мірою зрозуміти історію людини і людства. Він також наголосив, що «тижневі курси вчителів християнської етики – це профанація», бо це вимагає великої праці і підготовки. Несемо не свою науку, а науку Христа. Не розказуймо своїх власних цінностей. Із схожими словами виступив Адріан Буковинський, який наголосив на потребі 1000 фахівців, які будуть викладати цю дисципліну. Фахівець повинен комплексно готовим, щоби він міг вкладати в голови молодих людей знання, які забезпечуватимуть їм успіх в їхньому молодому, а також родинному житті. 8 вересня 2017 року в Києві відбудеться зустріч, на якій реалізовуватимуть національну сімейну систему. Є бажання, щоби Всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування, який вперше відбувся в Острозі, став естафетою по всій Україні, оскільки на ньому були присутні представники усіх регіонів держави.