Події

Папа про виклики перед католицькою освітою, що виховує до людяності

10 Червня, 2019
Завдання католицьких освітніх закладів полягає в тому, аби виховувати до людяності. На цьому шляху стоять численні виклики, серед яких – дегуманізація, прагнення результатів та пришвидшення. Про це говорив Папа Франциск у відео-зверненні до Світового конгресу Міжнародного бюро католицької освіти.

Світлана Духович – Ватикан

«Виховувати гуманність братерства, аби будувати цивілізацію любові» – таку тему мав Світовий конгрес Міжнародного бюро католицької освіти, що проходив у Нью-Йорку від 5 до 8 червня 2019 року. Гаслом конгресу організатори обрали словосполучення «Educatio Si», що можна перекласти як «Будь освіченим» і символізує взаємозв’язок між двома напрямними католицького виховання: Цілями сталого розвитку, четвертий пункт з яких стосується якісної освіти, та енциклікою Laudato Si’.

Виховання до людяності

Звертаючись у відео-посланні до учасників конгресу, Папа Франциск вказав на зв’язок теми заходу з Декларацією Другого Ватиканського Собору «Gravissimum educationis», в якій наголошується на важливості гарантувати всім право на освіту, згідно з власним покликанням та враховуючи особливості кожної країни, аби спряти братерському співжиттю з іншими народами і, таким чином, забезпечити мир на землі. В цьому документі підкреслюється також важливість готувати молодь до суспільного життя, вчити їх діалогувати з іншими і дбати про спільне добро.

Святіший Отець зазначив, що католицькі освітні заклади покликані виховувати до гуманізму, тобто такого бачення суспільства, в центрі якого перебувають людина з її невід’ємними правами, цінності справедливості й миру та правильне співвідношення між особами, суспільством і державою, згідно з логікою солідарності й субсидіарності. Ця гуманістична перспектива, за його словами, не може сьогодні оминути екологічне виховання, що сприяє гармонії між людством та довкіллям.

Протидіяти дегуманізації

Наступник святого Петра вказав на деякі труднощі, що стоять на перешкоді вихованню до людяності. Одна з них – це дегуманізація, яка полягає в тому, що надмірний індивідуалізм і споживацтво перешкоджають співпраці, нівелюють спільні цінності, підточують основоположні правила співжиття. Аби відповісти на цей виклик, за словами Папи, необхідна співпраця сім’ї, де дитина вчиться допомагати іншим, вихователів, що покликані проявляти професіоналізм і свідчити своїм прикладом, та католицьких освітніх закладів, місія яких полягає в тому, аби «відкривати горизонти трансцендентності, бо католицьке виховання відзначається тим, що плекає в молоді духовні цінності».

Ще один спосіб протидії дегуманізації, за словами Святішого Отця, полягає в тому, аби спрямовувати виховну діяльність на соціальні й екзистенційні периферії, даючи найслабшим можливість розвитку.

Диктатура результатів

Аналізуючи наступні елементи, що перешкоджають вихованню до людяності, Святіший Отець звернув увагу на так звану «диктатуру результатів», яка приділяє увагу тільки економічному аспекту, розглядає людину як простий механізм для досягнення певної мети й не зацікавлена в її цілісному зростанні. Відповісти на цей виклик можуть допомогти професійні й людяні вихователі й вчителі, що сприяють загальнолюдському й духовному зростанню учнів.

Відповідати на хаос пришвидшення

Вселенський Архиєрей вказав на ще один виклик, який перед сучасною католицькою освітою ставить сьогоднішнє суспільство – пришвидшення, що втягує життя у вир поспіху. В цьому контексті, за його словами, занепадає психологічна структура ідентичності, внаслідок постійних перетворень, що протирічать природнім темпам біологічної еволюції. На хаос швидкого ритму Папа радить відповідати, присвячуючи час мовчанню, спогляданню краси створіння, черпаючи натхнення для того, аби дбати про наш спільний дім, пропонуючи такий спосіб життя, який шанує прийдешні покоління.

https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2019-06/papa-vyklyky-pered-katolyckoyu-osvitoyu-vyhovuye-do-lyudyanosti.html?fbclid=IwAR3_nngWXVlXDh6-TwOJUjQ_WHE5TW6kFNgrhZZZ3TQxjCmO1gBGC-v_LDA#.XPvjVdlPU18.facebook